Sancionan a asociación civil por propaganda de 2020; apoyaba a Balbina Cruz